Ách Nô Thẩm Ngọc
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Editor: PhongLai
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:60471
  • Cập nhật:

Ách Nô Thẩm Ngọc Được 9.36/10 từ 53 phiếu bầu.
Trấn Bắc Vương quyền thế ngập trời, đứng trên vạn người.

Trấn Bắc Vương phong lưu háo sắc, ăn thông nam nữ, tàn bạo vô cùng, cưới chín phòng thiếp thất, không một ai sống sót.

Lần này, Trấn Bắc Vương coi trọng thiên kim Tri Phủ, vì muốn thoát khỏi vận mệnh bị Trấn Bắc Vương tra tấn đến chết, li miêu tráo chúa, đem một người ách nô trong phủ thay thế lên kiệu hoa.

Ách nô khuông mặt tựa trích tiên, lại trời sinh có tật câm, bởi vì lớn lên yêu nghiệt, sợ đưa tới tai hoạ, bị mẫu thân nhốt ở trong sân.

Đột nhiên có một ngày, ách nô bị Tri Phủ ban danh Thẩm Ngọc, phái người dạy hắn như thế nào hầu hạ người, đưa đến trên giường “Diêm Vương sống”……Hắn sẽ trở thành oan hồn thứ mười dưới quần Trấn Bắc Vương sao?

Tàn bạo Thân Vương tra công * nhu nhược nhân ách nô thụ. Có CP phụ nha. Ngược thân cục cưng văn, HE.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Ách Nô Thẩm Ngọc (0)