Trang 3 - Tất cả

Truyện Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 21

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cậu Tốt Nhất Là Thế

Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 9

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 40

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Độc Lộ

Độc Lộ

Chương 233

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Diệp Trình

Diệp Trình

Chương 44

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tim Đập Điên Cuồng

Tim Đập Điên Cuồng

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 235

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 12

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Dư Tình Nan Liễu

Dư Tình Nan Liễu

Chương 57

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Sống Lại Để Ôm Sư Tôn

Sống Lại Để Ôm Sư Tôn

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cùng Người Thực Vật Đại Lão Liên Hôn Sau Hắn Tỉnh
Truyện Cửa Ngày Càng Nhỏ

Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 94

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thiên Mệnh Chiến

Thiên Mệnh Chiến

Chương 194

Thể loại: Xuyên Không

Truyện Hà Bất Ngộ Như Ca

Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 29

Thể loại: Sủng, Trinh Thám

Truyện Sửa Kiếp

Sửa Kiếp

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

VIP Truyện Kiếm Lai

Kiếm Lai

Chương 1499

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Bất Phụ Vinh Quang, Bất Phụ Em

Chương 808

Thể loại: Trọng Sinh

VIP Truyện [Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ

Chương 186

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng