Trang 5 - Tất cả

Truyện Đốc Chủ Có Bệnh

Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Hướng Dẫn Chăm Sóc Tiểu Zombie

Chương 20

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Omega Của Đại Tá Cấm Dục

FULL

Thể loại: Đam Mỹ

VIP Truyện [Thập Niên 80] Tái Hôn

[Thập Niên 80] Tái Hôn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tiểu Thuyết

Truyện Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 83

Thể loại: Ngược, Đô Thị

Truyện Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Omega Trong Mộng Hóa Ra Là Alpha Có Vị Anh Đào

Chương 65

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bình Dương Công Chúa

Bình Dương Công Chúa

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lão Bà Kết Hôn Sao

Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 93

Thể loại: Sủng, Đô Thị

Truyện [Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

[Dân Quốc] Xuyên Thành Người Xưa Nguyên Phối

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 35

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bằng Mặt Không Bằng Lòng

Bằng Mặt Không Bằng Lòng

Chương 17

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

VIP Truyện [Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi

[Thập Niên 90] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nhà Giàu Mới Nổi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện [Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế
Truyện Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sinh Như Nghịch Lữ

Sinh Như Nghịch Lữ

Chương 46

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 167

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Ngày Đó Đợi Cậu Tan Học

Ngày Đó Đợi Cậu Tan Học

Chương 41

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 23

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vì Cứu Vớt Thế Giới Tôi Dẫn Trái Đất Chạy
Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 179

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng

Chương 150

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không