Trang 5 - Tất cả

Truyện Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chàng Rể Vô Địch (Chàng Rể Đệ Nhất)

Chương 1048

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Truyện Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Chương 12

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Minh Xuyên Có Tri Hạ

Minh Xuyên Có Tri Hạ

Chương 40

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 190

Thể loại: Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 90

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bất Kham

Bất Kham

Chương 41

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vãn Thiền

Vãn Thiền

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Chương 25

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lưu Quang Nhập Họa

Lưu Quang Nhập Họa

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Thư Tình Của Động Vật

Thư Tình Của Động Vật

Chương 5

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Phụng Chỉ Hòa Thân

Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dâu Tây Ba Ba Pi

Dâu Tây Ba Ba Pi

Chương 78

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 33

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 43

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Độ Ách

Độ Ách

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nam Hoa Hồng

Mỹ Nam Hoa Hồng

Chương 50

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 312

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 110

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Cốt Nhục Kết Thân

Cốt Nhục Kết Thân

Chương 24

Thể loại: Đam Mỹ