Anh Chồng Khờ

Thể loại: Đô thị, lột xác, ở rể

Giới thiệu

Trần Hạo được người xưng là Diêm Vương, muốn kẻ nào chết, người đó chắc chắn sống không được.

Mà anh ta đồng thời còn có một thân y thuật kì lạ, chỉ cần muốn cứu sống ai, thì người đó không thể nào mất mạng.

Nhưng y giả không thể tự y mình, bác sĩ còn không thể nào tự chữa trị cho bản thân, Trần Hạo tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng làm sao tự tay phẫu thuật viên đạn đã bắn vào tim được???
Anh ta chết chắc rồi!!!

Không, anh không chết, anh thành một người khờ!

"Trần Hạo, loại khờ khạo như anh, cũng xứng làm chồng của Bạch Phi Nhi tôi?"

"Ha ha, chồng của Bạch Phi Nhi là một thằng đần..."

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Anh Chồng Khờ (0)