Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi! Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Editor: Mia Tree
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, xuyên thư, đế vương thụ, NP nhất thụ đa công, HE
Số chương: 1 tiết tử – 88 chương chính văn – 9 phiên ngoại
Couple chính: Hạ Chí x Chu Huyên, Phượng Huyền, Thuần Vu Gia, Tạ Nhân

Anh thụ là cửu ngủ trí tôn đứng trên vạn người, tự nhận mình thông minh tài giỏi, quyết đoán dứt khoát, khí phách ngút trời, hào quang tỏa sáng nếu được ông trời thương xót  cho cơ hội trọng sinh lần nữa trẫm nhất định sẽ hoành thành bá nghiệp, nhất thống thiên hạ.

Tuy nhiên lại có một điều lạ vô cùng khi mà hoàng hậu, ái phi, thị nữ, hoàng tẩu, hồng nhan tri kỷ,….. của trẫm đều đi đâu cả rồi???

Hoàng thượng, ta đây là một cái đồng nhân đam mỹ, ngươi chấp nhận số mệnh đi!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi! (0)