Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn Được 8.75/10 từ 4 phiếu bầu.
Giới thiệu

Gia đình Cố Thiên Hy cùng chuyển tới Kim Đại, vừa vì cô đã thi đậu vào trường cấp 3 nổi tiếng, cũng vừa hay là nơi ba cô chuyển công tác, càng trùng hợp là nhà bạn thân của mẹ cô cũng ở đây, lại còn sát bên cạnh.

Quá nhiều trùng hợp, và phải chăng việc gặp Tống Thiên Hoàng, còn cùng cái tên đáng ghét kia thành bạn cùng bàn cũng là do số phận sắp đặt chăng?

Truyện mình tham khảo vài đoạn ở bộ phim "Bí mật nơi góc tối" nha

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn (0)