Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi Được 8.75/10 từ 2 phiếu bầu.
Tác phẩm: 宫女上位记:一品皇贵妃
Tác giả: Linh Tiểu Tức/ 零小息
Độ dài: 1800 chương + 3 phiên ngoại
Edit: Ndmot99

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi (0)