Đệ Nhất Đế Quốc

Đệ Nhất Đế Quốc Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Giới thiệu

Hoàng Ái Quốc không nghĩ tới mình sẽ xuyên về thời kì phong kiến, còn là giai đoạn chiến tranh liên miên, dân tộc lầm than trong lịch sử, thời Trịnh - Nguyễn.

Vì chiến tranh nổ ra, mọi người đều bị chia cắt với thân nhân, bao người vùi thây tha hương, đất nước cũng gồng mình gánh chịu bao tàn phá, cũng không thể chớp được cơ hội để phát triển và bành trướng,

Hoàng Ái Quốc trở lại quá khứ, muốn đưa dân tộc đi theo một hướng khác ít đau thương hơn, hạnh phúc và phồn vinh hơn.

(Tất cả tình tiết, nhân vật trong truyện hoàn toàn là hư cấu, không phản ánh bất cứ sự thật lịch sử nào.)

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Đệ Nhất Đế Quốc (0)