Đệ Nhất Lang Vương

Đệ Nhất Lang Vương Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Đô thị, phấn đấu, phục thù

Vu Kiệt vì trả thù cho huynh đệ, chấp nhận ngồi tù năm năm trời.

Hôm nay là mãn hạn, người đàn ông trung niên tới đón cậu, lại gọi cậu trở về Lang Nha.

Nhưng cậu hiểu, cậu đã không còn là Lang Vương nữa rồi, năm năm trong tù, cậu không muốn Lang Nha cũng bị người khác khinh thường, miệt thị như cậu...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Đệ Nhất Lang Vương (0)