Đồ Chơi

Đồ Chơi Được 8.50/10 từ 2 phiếu bầu.
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Ngược luyến, Hắc ám, Đô thị tình duyên, Cường thủ hào đoạt, 1v1, Thị giác nữ chủ.
Tình trạng edit: Đang tiến hành

Văn án

Tên truyện tức là nội dung và văn ăn.

Chú ý: Có vặn vẹo, có hắc ám, đau khổ, giãy giụa.

Tác giả thật thà: Yên tâm, từ trước đến nay, ngược nam nữ chính, tôi lành nghề! Tuyệt đối nghiêm túc.

***

Quý Phượng Lâm nhốt Kỳ La trong một chiếc lồng sắt

Liệu cô có được tự do.

***

Chủ yếu là cốt truyện, H không nhiều.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Đồ Chơi (0)