Độ Phật

Độ Phật Được 0.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Tên khác: Sau khi xuyên thành yêu nữ ta công lược Phật tử 
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, nữ phụ, sảng văn, tiên hiệp, tu chân, HE 
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Editor: Diệp Minh Châu

Văn án

Vô Định Tông được xưng là Thánh địa tu luyện của các Phật tu khắp thiên hạ.

Mà Liễu Ngộ là Phật tử của Vô Định Tông, được xem là người có ngộ tính cao nhất, còn có Phật duyên thâm hậu, vừa sinh ra đã có Phật cốt, chỉ cần chăm chỉ củng cố Phật tâm, tất sẽ đi đến cực hạn của Phật đạo

Đây là cảnh giáo cực cao mà đã mấy vạn năm nay, Phật môn chưa có ai có thể đạt được

Một hôm nọ, Liễu Ngộ đột phá, nhưng có một kiếp cần vượt qua mới có thể hoàn toàn viên mãn Phật tâm.

Hắn cần phải độ, chính là tình kiếp

———————Hành Ngọc xuyên qua trở thành yêu nữ tu luyện mị thuật của Hợp Hoan Tông, bị tông môn giao phó cho trọng trách công lược hòa thượng Vô Định Tông.

- -Câu dẫn hắn, biến hắn thành sa đọa.

Hành Ngọc: Cự tuyệt, ta chính là một yêu nữ đứng đắn.

Về sau, nàng nhìn hòa thượng kia không biết ái tình, không hiểu được vui buồn nhân gian, mà hắn giống như tượng Phật được tôn kính trong chùa rủ mắt trông xuống thế gian, toàn thân tràn đầy dáng vẻ của Phật tính.

Nàng yên lặng thay đổi chủ ý: Thực ra dạy hòa thượng biết được bi hoan của thế gian, giúp hắn vượt qua tình kiếp vẫn là việc rất chính đáng.

PS:

1.Yêu nữ Hợp Hoan Tông chỉ muốn tiêu dao tự tại × Hòa thượng Vô Định Tông quyết chí phổ độ chúng sinh.

2. Phiên ngoại he

Nhân vật chính: Hành Ngọc×Liễu Ngộ

Tóm tắt: Tâm cho ta, Phật đạo về ngươi

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Độ Phật (0)