Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu

Nhật Minh Vương là vị vương gia có địa vị cực cao trong triều, bởi vì có công cứu giá, nên không ai dám khinh nhờn.

Có điều cũng từ lần cứu giá đó mà thân thể mang thương tích, trở thành một phế nhân.

Vốn là một nam nhân được tất cả nữ tử mến mộ, lại biến thành một người tàn phế mà không một thiếu nữ nào muốn gả.

Đàn Phiên Vân bị phụ thân ép gả đi làm thiếp, thay cho tỷ tỷ là Đàn Lục Nhi so với y chỉ hơn vài tháng tuổi, đối tượng lại chính là vị vương gia kia

Mặc dù vị ấy thân thể không tiện, nhưung cũng có sao đâu?

Phiên Vân thấy đó cũng không phải chuyện lớn gì, y là nam nhân lại chỉ muốn an bình sống qua ngày, có thể ngủ có thể ăn đều tốt, thế nên gả cho vương gia phế nhân lại càng tốt. An phận làm một cái tiểu thiếp không lo không nghĩ cũng không sợ bị lộ thân phận

Phiên Vân không ngờ nhất chính là Nhật Minh vương gia có công bảo vệ hoàng đế, đáng lý ngoài không thể cử động còn lại đều có người đưa tận miệng, lại như một cái xác khô héo đến đáng thương.

Chương mới cập nhật Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu (0)