Gai Mềm
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Sủng , Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:0
  • Cập nhật:

Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, ngọt văn, cận thủy lâu dài, trúc mã trúc mã, tình hữu độc chung, niên hạ, 1v1, HE.
Vai chính: Tần Tung (công), Nguyễn Tứ (thụ) - (Giả) khóc bao (Thật) thân ♂ sĩ công x (Giả) tao bao (Thật) bất ♂ lương thụ
Edit: Huyên
Tình trạng bản gốc: Hoàn 64 C + 3 PN

Văn án

Thời điểm Nguyễn Tứ giúp cái người khóc nhè kia lau nước mũi, làm sao cậu ngờ được có ngày, người khóc nhè đó lại “lau” (*) cậu chứ!!!

(*): nguyên văn là”loát”, tác giả dùng 2 từ loát cho câu trên, loát đầu tiên nghĩa là lau, loát thứ hai, có chút chơi chữ và ẩn ý, tức là chỉ việc dùng tay vuốt vuốt bộ phận đó.

Nhưng cậu vốn là một người uy phong, dũng mãnh như hổ, cái người khóc nhè đó lại gọi cậu thành

"Nhuyễn Nhuyễn QwQ"

"Nhuyễn Nhuyễn QAQ

"Nhuyễn Nhuyễn QoQ"

"Mềm cái đầu của em! (╬ ̄皿 ̄)"

Tần Tung: "Nhuyễn Nhuyễn =w="

Nguyễn Tứ: "Ông đây cứng cho mi xem!!!!"

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Gai Mềm (0)