Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Bách hợp, cổ đại, sủng, futa, 18+, Cao H, H tục
Nguồn: Tự Sáng Tác.

Giới thiệu

Hoàng tộc là một điều gì đó rất uy nghiêm và thần bí.

Tử Cấm Thành hoa lệ kia, nơi vô số người ước được một lần tiến vào.

Câu chuyện này lấy bối cảnh là thế giới song song, tại quốc gia Đại Kim.

Chương mới cập nhật Hậu Cung Của Nữ Đế

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hậu Cung Của Nữ Đế (0)