[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân Được 10.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Truyện [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân của tác giả Tứ Nguyệt. Đầu năm nay hảo tâm không được hảo báo! (có lòng tốt nhưng không được đáp đền).

Với nàng mà nói, nàng có lòng tốt cứu hắn bị rơi xuống nước, kết quả lại bị hắn làm mất đồ “quý báu” nhất của nàng!

Nàng còn không hướng nam nhân này “đòi bồi thường”.

Chương mới cập nhật [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện [Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân (0)