Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

Hệ Thống Của Tôi Là Nữ Được 4.50/10 từ 3 phiếu bầu.


Hoàng Gia Phong vốn là một game thủ, không bao giờ nghĩ rằng mình lại bị sét đánh vào một lần chơi game.

Tuy nhiên lại có được Hệ thống nữ...

Truyện đầu tay của tác giả mong anh em thông cảm.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hệ Thống Của Tôi Là Nữ (0)