Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi! Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Giới thiệu

Hắn mang theo Hệ Thống, xuyên đến các thế giới.

Mà mỗi thế giới, hắn đều truy tìm một người...

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi! (0)