Hồng Hoang: Ta Muốn Làm Nhân Hoàng

Hồng Hoang: Ta Muốn Làm Nhân Hoàng Được 7.50/10 từ 2 phiếu bầu.
Linh hồn từ hậu thế hàng lâm đến hồng hoang, từ khi ở thai nhi đã củng cố căn cơ, trải qua khổ sở của nhân tộc, hắn cho rằng nhân tộc phải tự cường, hắn muốn làm nhân hoàng

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Hồng Hoang: Ta Muốn Làm Nhân Hoàng (0)