Kiến Không

Kiến Không Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Hiện đại, hắc bang
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Tình trạng edit: Đang edit
Edit: Luân Nhiễm _ducluannhiem
Bìa: @NhayLaMotXuThe
Vì một số lý do cá nhân nên Nhiễm drop một thời gian dài:< 
Nhiễm tiếp tục up truyện vào 3-5-7 hàng tuần từ 24/7/2021

Văn án

1. (Tác giả vô năng, vò đầu bứt tai mới cho ra được vài dòng văn án)

Lương Nhị gia trước giờ được xưng tụng là một vị Đại Phật vạn năm, tưởng rằng chuyên tâm "tu hành", sắp đến mức đắc đạo thành tiên, không nhờ một hôm bên cạnh anh lại có một người phụ nữ.

Ai ai cũng đoan chắc người kia chắc chắn là phu nhân tương lai của người kia rồi.

Thế mà anh lại nói rằng đó chính là bác sĩ của anh.

Hứa Khinh Ngôn nghe thế, cho rằng anh chỉ thật sự xem cô là bác sĩ, lại còn có thể có chút khuất mắc hiểu lầm cô có ý đồ với anh.

2. (Tác giả vô năng, vò đầu bứt tai mới viết ra được một câu văn án)

Đại Phật vạn năm và đoá hoa lạnh lùng cao ngạo của anh.

Chương mới cập nhật Kiến Không

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Kiến Không (0)