Lạc Trần

Lạc Trần Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Mau xuyên, đam mỹ, hệ thống, chủ thụ.
Thuộc tính: Đa dạng công thụ.

Văn án:

Liên Tư Vũ không rõ mình là ai, cũng không biết mình là gì, từ đâu đến.

Có điều hắn có hai hệ thống, hắn xuyên qua rất nhiều thế giới.

Càng thể nghiệm nhân sinh, hắn cho rằng mình sẽ càng vô tình.

Nhưng không ngờ rằng, chính những cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, cùng với người kia dây dưa không dứt, hắn cảm giác, tâm tình vốn tĩnh lặng của mình lại xao động.

Lạc trần, lạc trần...

Lạc xuống trần gian, nhập hồng trần.

Gỡ ra tơ tình, thấu lòng quân.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Lạc Trần (0)