Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Giới thiệu

Bạch Nhược đời trước bị người nhục nhã, bị người coi thường…

Nhưng chết đi sống lại khiến cô thay đổi, cơ hội trọng sinhn này, cô phải nắm thật chặt, thay đổi nhân sinh, trả lại gấp bội hết thảy những kẻ đã làm tổn thương cô

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh (0)