Luyện Cổ Chí Tôn

Luyện Cổ Chí Tôn Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Giới thiệu

Dược Vương Nhất Dạ, một người kì tài ngút trời, thiên tư thông tuệ, người người tôn kính, một lần bất hạnh gặp nạn, sau đó trọng thương, qua đời tại Vô Danh Sơn

Vô sỉ là gì? Nói hắn

Hỗn trướng sao? Cũng là hắn.

Hắn có thể ngả ngớn, có thể cợt nhả, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, còn có thể tạo ra Luyện Cổ Tổ Đạo

Một cái chết đi sống lại người, từ một tên điên luyện đan chuyển sang luyện cổ, muốn đem Cổ đạo trở thành một Tổ chi đạo, vấn đỉnh Thiên Tôn.

Cùng coi hắn trang bức, vô sỉ dở khóc dở cười, lại xem hắn tình nghĩa, có ân báo ân có oán báo oán.

Kinh lịch hồng trần, ba nghìn bỉ ngạn, Nhất Dạ Thiên Thu!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Luyện Cổ Chí Tôn (0)