Ma Tước Tướng Quân

Ma Tước Tướng Quân Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Giới thiệu

Chàng là một thanh niên kiêu hùng, nhưng không có một vị anh hùng nào lại không phải trải qua tôi luyện.

Cùng xem chàng làm sao để quật khởi, vươn lên trở thành một vị tướng quân anh dũng.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Ma Tước Tướng Quân (0)