Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn

Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn Được 8.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Edit: Xue Ding
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế, Dị năng, Ngọt sủng, Trùng sinh, Nữ cường, 1v1, Thị giác nữ chủ
Lịch up chương: 1 hoặc 2 ngày/chương

Giới thiệu:

Tại thời đại mạt thế, ai cũng chỉ cầu một con đường sống, nhiều khi còn bất chấp thủ đoạn, giẫm đạp đồng loại, mưu tính ích lợi.

Cố Ngọc cũng vì sinh tồn, hèn mọn mà sống, thế nhưng kết cục vẫn là bị chết thảm.

Đời này sống lại, Cố Ngọc vô tinh phát hiện mình có dị năng, từ nay cô trở thành cường giả, không ai có thể chi phối vận mệnh của cô.

Hỏi: Cùng đệ nhất cường giả ở Mạt thế yêu đương là một loại trải nghiệm như thế nào?

Cố Ngọc: Thực ngọt, thực sủng...... Thực lâu dài!

Mới đầu, này chỉ là một hồi virus xúc phát tai nạn, chậm rãi thổi quét toàn cầu, Cố Ngọc cùng người khác có suy nghĩ giống nhau, cho rằng chờ đợi về sau chung quy sẽ nghênh đón được ánh rạng đông đầy hy vọng, lại không biết này chỉ là mở đầu mạt thế......

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Mạt Thế Trọng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn (0)