Người Yêu Trong Mộng
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Teen
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:0
  • Cập nhật:

Giới thiệu

Có lẽ những lúc như thế này, mới khiến chúng tôi cảm giác gắn bó, khăng khít nhất.

Nhất là những thời điểm phải tách khỏi nhau, trong lòng chỉ muốn lưu lại, muốn đối phương sẽ vì mình mà ở lại, mặc kệ hết thảy ngoài kia.

Tiếc rằng không thể.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Người Yêu Trong Mộng (0)