Nhu Tình Trong Anh

Giới thiệu 

Cứ vào sinh nhật cô, người ấy sẽ đến gặp cô, anh ta sẽ ngủ cùng cô

Đêm nay, anh ta lại tiến đến gần hơn, đôi tay nóng bỏng kia khiến cơ thể cô run run, cô lắp bắp nói

"Phùng tiên sinh... Tay... Tay anh..."

Người đàn ông ấy tà tà cười, âm thanh trầm khàn mang theo hơi nóng tà nịnh.

"Tình của anh năm nay đã lớn hơn rồi."

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Nhu Tình Trong Anh (0)