Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Phúc Tấn Thuần Phu Ký Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Edit: Hoằng Vũ

Văn án:

Sách ghi: Ung Chính lạnh lùng vô tình ái thiếp không màng thê tử.

Trang Uyển mỉm khóe miệng: "Nam nhân dưới gầm trời này đều như nhau. Ngoài đường kinh cẩn trong phòng giáo huấn, chống mắt xem Tứ phúc tấn làm sao giáo huấn Tứ gia?!"

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Phúc Tấn Thuần Phu Ký (0)