Quyền Thần Tái Thế

Quyền Thần Tái Thế Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, NP, thăng cấp lưu, sảng văn
Edit:
LinhBabie2305

Văn án

Tô Yến chết đi, lại xuyên tới một triều đại không rõ, còn trở thành một vị thư sinh nhu nhược nho nhã.

Không còn cách nào, Tô Yến dấn thân đi lên con đường quyền thần, bị vô số công vây quanh.

Mỗi một bút đều là nợ tình, từng bước đều nguy hiểm khó đi.

Gối vạn dặm non sông, hưởng phong nguyệt vô biên.

Tô Yến: Bệ hạ không lo lắng thần công cao chấn chủ hay sao?

Hoàng đế: Khanh muốn chấn như thế nào, xe chấn* hay là ngựa chấn**? ​​​

(*, **: "chấn" là "chấn động", trong từ ấy có nghĩa xx trên xe hay trên ngựa)

Các vị công quân đứng quanh Tô Yến: Thần nguyện chia sẻ lo lắng với bệ hạ.

Tô đại nhân bị đè không dậy nổi.

【 bối cảnh giả tưởng, có tham khảo triều đại, không cần kiểm tra văn bản nghiên cứu】

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Quyền Thần Tái Thế (0)