Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày Được 4.94/10 từ 17 phiếu bầu.
Truyện Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày của tác giả Nữ Vương Không Ở Nhà là một câu truyện ngôn tình cổ đại, trùng sinh. A Nghiên trải qua chín kiếp, mỗi lần đều chết rất bi thảm nên nàng vô cùng thống hận Tiêu Đặc.

Kiếp này lại gặp, mục tiêu duy nhất là giết chết đối phương, trốn trốn trốn. Nhưng có một chuyện xảy ra, Tiêu Đặc yêu nàng, quan tâm chăm sóc. Nàng bối rối giữa yêu  và hận, hay là quyết định trốn trốn, trốn. Một đôi oán ngẫu ra đời.

Chương mới cập nhật Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày (0)