Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
  • Lượt đọc:286
  • Cập nhật:

Giới thiệu

Chỉ biết tới tu luyện, một lòng một dạ đều chỉ có tu luyện

Tự mình ẩn thân, tách biệt bản thân với hết thảy mọi sự.

Hiện tại ta vẫn ở tại Luyện khí kỳ. 

Nhưng ta đã tu luyện hơn 5000 năm!

Các ngươi cũng không nên chọc vào ta!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm (0)