Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ Được 7.06/10 từ 9 phiếu bầu.
Truyện biến thân hài đáng yêu, tác giả cừu tới tháng, nghề nghiệp của nữ chính là gây tình chuốc rượu, mong ước duy nhất… xây một cái nhà tắm công cộng nữ, hố sâu hơn 1200 chương các nàng cân nhắc trước khi nhảy hố.

Chặng đường đi thỉnh kinh… à nhầm thỉnh giấy phép xây nhà tắm, với sự chợ giúp của tiến hóa khung máy móc biết hơn bảy mươi hai phép thần thông, trong cuộc hành trình phải đi qua nhiều quốc gia, trong lúc đó có lượm được mấy tên ngốc thu phục vài muội muội mỹ mạo, tránh bẫy của sói, vào hang cọp bắt cọp con… cuối cùng có bị ăn sạch hay không các nàng xem hồi sau sẽ rõ.

Mời các bạn cùng đón đọc truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ của tác giả Nguyệt Hạ Tiểu Dương nhé.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ (0)