Tàn Độc Lương Duyên

Tàn Độc Lương Duyên Được 8.25/10 từ 2 phiếu bầu.
Tên gốc: Thực cốt tình: Hạ tiên sinh, đừng xằng bậy.
(Theo nguồn tham khảo trên wikidich thì tên nhân vật có khác biệt, nội dung không thay đổi)

Văn án


Hai năm trước, Hướng Thu Vân bị phán định là cố ý gây thương tích cho người khác.

Mà người kia chính là người trong lòng của Vũ Hào.

Hắn ta cũng làm một chân của cô thành tàn phế, còn đưa cô vào ngục giam.

Hai năm sau, cô rời khỏi ngục giam, cho rằng có thể thoát khỏi địa ngục, nhưng cô đã lầm...

Satan, tên ác quỷ kia,  sao có thể dễ dàng buông tha cô như vậy?

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tàn Độc Lương Duyên (0)