Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký Được 8.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Hán Việt: Thanh lãnh tiên tôn đào bào ký
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Niên hạ, Song tính, NP, Sư đồ
Nguồn: Koanchay
Editor: Sắc Tức Thị Không
Tình trạng edit: Đang tiến hành

Văn án

Nghiêu Quang Tiên Tôn của núi Linh Hoàng có một tiểu đồ đệ vô cùng ngoan, có một linh sủng vô cùng đáng yêu, còn có bạn tốt thường xuyên thăm viếng, cùng nhau uống rượu nói chuyện,...Tháng gnafy của Tiên Tôn Vân Thanh Lam trải qua quá thoải mái, tự tại.

Nhưng đột nhiên, mọi thứ thay đổi...

Bạn tốt thay đổi, đồ đệ, linh sủng cũng thay đổi... Tất cả đều ôm mưu đồ với y.

Mà tên Ma Tôn chuyên đối địch với mình cũng như phát rồ, đòi cưới y, thế này là thế nào???

Đây là chuyện xưa của một Tiên Tôn thanh lãnh bị các loại dạy dỗ sau khi chạy trốn lại bị bắt tiếp tục dạy dỗ ~

Thanh lãnh tuyệt sắc song tính thụ, ngoan ngoãn phúc hắc đồ đệ công, làm nũng bán manh linh sủng công, ôn nhu săn sóc y tiên công, bá đạo cường thế Ma Tôn công

Công các có các soái, nhưng có hai điểm giống nhau, yêu thụ cùng nuông chiều thụ, không ngược HE, vì ăn thịt mà sinh.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký (0)