Thiên Hạ Hữu Địch
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Kiếm Hiệp
  • Nguồn:tangthuvien
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:6284
  • Cập nhật:

Thiên Hạ Hữu Địch Được 8.00/10 từ 5 phiếu bầu.
Truyện Thiên Hạ Hữu Địch của  tác giả Ôn Thụy An là một trong những hệ liệt trong Luận Anh Hùng. Hắn cứ đi mười tám bước thì lại phải gào lên một tiếng, nhằm tiêu trừ chiến chí quá cường liệt.

Chiến chí đã thiêu đốt hắn, cũng thiêu đốt kiếm của hắn, thậm chí còn nhuộm đỏ đường phố. Đây là đường Lam Sam.

Đường Lam Sam là một con đường lớn trong kinh thành. Đặc sắc lớn nhất của đường cái chính là náo nhiệt. Náo nhiệt là gì? Náo nhiệt là gọi chung của người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, sức sống bừng bừng, ngựa xe như nước.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thiên Hạ Hữu Địch (0)