Thiếu Chủ Bí Mật

Thiếu Chủ Bí Mật Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Thể loại: Đô thị, con rể, sảng văn

Lý Phàm ở rể bốn năm nay, chịu mọi khinh bỉ và coi thường.

Nhưng họ không biết thân phận thật sự của anh là Thiếu chủ của Long Môn, tài sản lên tới nghìn tỷ.

Thế nhưng sau cùng anh cũng trở về thừa kế, vì muốn cho vợ và con gái một cuộc sống tốt nhất.

Hiện giờ, anh đã lấy lại thân phận thật của mình. Anh có thể cho cô cả thế giới!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Thiếu Chủ Bí Mật (0)