Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh! Được 7.00/10 từ 1 phiếu bầu.
Edit: Phong Lữ
Thể loại: hắc ám, ngược, hiện đại

Ốm yếu công (Trạch) – Thần kinh thụ (Vấn)

“Thiếu gia!! Đừng quên uống thuốc!!!!”

“Thiếu gia, hôm nay không uống thuốc!!”

“Tiên sinh, ngươi có bệnh!!!”

Sau khi Trạch xuất viện, ai aicuxng nói rằng bạn trai của tôi có bệnh cần uống thuốc.

Hừ, khó chịu.

Chương mới cập nhật Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh! (0)