Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Tình trạng bản gốc: hoàn 24 chương
Tình trạng edit: hoàn
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, giang hồ ân oán, đoản văn, 1v1

Một lần rơi vào vũng lầy, lại được ôn nhu cứu vớt.

Đại cương văn.

Chú ý: Chương đầu chính là sân nhà của tra tiện, nhảy hố cẩn thận!

Cao lãnh chi hoa · trích tiên · công x Không có ưu điểm gì đáng nhắc tới · có chăng là bề ngoài không tệ lắm · thụ.

Tag: giang hồ ân oán, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, ngọt văn, sảng văn

Vai chính: Lâu Thiên Sơn, Tiêu Dĩ Sương

Chương mới cập nhật Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi (0)