Toả Phương Ký

Toả Phương Ký Được 7.50/10 từ 1 phiếu bầu.
Tên khác: Trạch Vu Quân tan vỡ làm sao bây giờ??!!! 
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, trọng sinh.
Edit: PhieuDu97 và @lanminh35138

Văn án

Trạch Vu Quân sống lại lần nữa, hắn không muốn làm quân tử, không cần phải mang khí chất như thanh nguyệt, hắn chấp nhận thành kẻ tâm cơ, thành kẻ bày mưu tính kế, chỉ mong kiếp này có được người kia, một đời bên nhau

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Toả Phương Ký (0)