Tối Cường Xuyên Không

Tối Cường Xuyên Không Được 8.50/10 từ 2 phiếu bầu.
Giới thiệu

Thanh nên hiện đại Nguyễn Thành Lâm xuyên không, lại còn được buff thêm hệ thống.

Với những kĩ năng bản thân có được trong hiện đại, sự bình tĩnh, cơ trí, lại biết phối hợp các kiến thức tích lũy được từ game RPG và sự hỗ trợ của hệ thống, hắn từng bước một khuấy đảo giới tu chân, thậm chí còn sẽ khiến cho tiên giới rung chuyển.

Cảnh giới tu luyện: Phàm Nhân - Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp.

Ý Kiến Bạn Đọc Truyện Tối Cường Xuyên Không (0)