Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 2007

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 540

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Đệ Nhất Kiếm Thần

Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 360

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 102

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 112

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tuân Mệnh

Tuân Mệnh

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phong Thần Châu

Phong Thần Châu

Chương 159

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 340

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 278

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 345

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 409

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 227

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ