Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 419

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 720

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phúc Nữ Nhà Nông

Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 162

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Tiểu Địa Chủ Đi

Làm Tiểu Địa Chủ Đi

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Việt Hùng Diễn Nghĩa

Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 182

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 574

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Kính Vị Tình Thương

Kính Vị Tình Thương

Chương 159

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Sửu Thiếp

Sửu Thiếp

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sắc, Sủng

Truyện Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sống Lại Để Ôm Sư Tôn

Sống Lại Để Ôm Sư Tôn

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sửa Kiếp

Sửa Kiếp

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 248

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ