Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 632

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 121

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 117

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xà Thê

Xà Thê

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hạnh Phúc Nông Nữ

Hạnh Phúc Nông Nữ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vãn Thiền

Vãn Thiền

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 148

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 146

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tục Lạt Giang Hồ

Tục Lạt Giang Hồ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ