Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 419

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 720

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 114

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 153

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vọng Xuân Sơn

Vọng Xuân Sơn

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 438

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

Truyện Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 123

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Nam Chính Câu Dẫn Ta

Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cẩm Đường Xuân

Cẩm Đường Xuân

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Hồ Mệnh

Hồ Mệnh

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư
Truyện Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 199

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Duyên Tái Sinh

Duyên Tái Sinh

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 167

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng