Truyện Cổ Đại

VIP Truyện [Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

[Cung Đấu] 100 Kỹ Xảo Chinh Phục Hoàng Đế Ở Hậu Cung

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

VIP Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 419

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 720

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Muôn Hoa Trên Gấm

Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 129

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mưu Đoạt Phượng Ấn

Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nam Chính Câu Dẫn Ta

Nam Chính Câu Dẫn Ta

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vọng Xuân Sơn

Vọng Xuân Sơn

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Nữ Vương Thế Giới Ngầm Quá Kiêu Ngạo

Chương 316

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 191

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tứ Thời Điềm Viện

Tứ Thời Điềm Viện

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 234

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 576

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đốc Chủ Có Bệnh

Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 77

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Bình Dương Công Chúa

Bình Dương Công Chúa

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không