Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 2022

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 540

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Phong Thần Châu

Phong Thần Châu

Chương 171

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 351

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Mau Xuyên: Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Mau Xuyên: Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Công Chúa Của Ta Trọng Sinh

Chương 118

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 283

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 347

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 239

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 526

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 185

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 54

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Gả Ma

Gả Ma

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Vương Quốc Huyết Mạch

Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 54

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 281

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng