Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 190

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 720

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 170

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phong Thần Châu

Phong Thần Châu

Chương 941

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 663

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 582

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Long Nhóc Con Là Thanh Cung Đoàn Sủng

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Vãn Thiền

Vãn Thiền

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Lưu Quang Nhập Họa

Lưu Quang Nhập Họa

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Bó Hoa Của Narcissus

Bó Hoa Của Narcissus

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Xuyên Sách: Nam Chính Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không