Truyện Cổ Đại

VIP Truyện Mạc Cầu Tiên Duyên

Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 295

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

VIP Truyện Đại Tùy Quốc Sư

Đại Tùy Quốc Sư

Chương 720

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

VIP Truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Trinh Thám, Xuyên Không

VIP Truyện Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp

VIP Truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Binh Lâm Thiên Hạ

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 147

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vãn Thiền

Vãn Thiền

Chương 96

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 141

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Trái Tim Mong Manh Của Trúc Mã

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Toả Phương Ký

Toả Phương Ký

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phúc Nữ Nhà Nông

Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Luân Hồi Thương Đế

Luân Hồi Thương Đế

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Nghịch Đồ Tu Tiên Chỉ Nam

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Hòa Li Được Chưa?

Hòa Li Được Chưa?

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại

Truyện [Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Luyện Cổ Chí Tôn

Luyện Cổ Chí Tôn

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 536

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1146

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Mệnh Chi Lăng

Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Giải Cứu Đại Ma Vương Bị Chặt Xác

Chương 117

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không