Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 144

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Đam Mỹ

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 628

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chính Đạo Ánh Sáng Đã Hạ Tuyến

Chính Đạo Ánh Sáng Đã Hạ Tuyến

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 526

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Truyện Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Sau Khi Xuyên Thành Mèo Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 312

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 66

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 194

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Chương 122

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Kính Vị Tình Thương

Kính Vị Tình Thương

Chương 237

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Đốc Chủ Có Bệnh

Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không

Truyện Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 92

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không