Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Sư Thuyết

Sư Thuyết

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

Xuyên Qua Chi Lê Cẩm Nông Gia Hằng Ngày

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tuân Mệnh

Tuân Mệnh

Chương 100

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Sau Khi Gây Thù Với Chủ Thần

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 731

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 107

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Ma Tôn Hắn Nhớ Mãi Không Quên

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 134

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mẹ Kế, Bả Lật Xe

Mẹ Kế, Bả Lật Xe

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Hai Đồ Đệ Tranh Nhau Làm Đạo Lữ Của Ta

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tiên Hiệp

Truyện Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 81

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 156

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Nàng Đến Từ Dao Quang

Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đệ Nhất Kiếm Thần

Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 589

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 62

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hạ Khiết Dương Hậu

Hạ Khiết Dương Hậu

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh