Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Cảnh Xuân Liêu Nhân

Cảnh Xuân Liêu Nhân

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 174

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 373

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tục Lạt Giang Hồ

Tục Lạt Giang Hồ

Chương 73

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu Lang

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Gả Ma

Gả Ma

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Độ Ách

Độ Ách

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Nữ Xứng Ta Tới Sủng

Nữ Xứng Ta Tới Sủng

Chương 79

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 371

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Xà Thê

Xà Thê

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Vương Quốc Huyết Mạch

Vương Quốc Huyết Mạch

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 142

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 300

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao

Dải Lụa Đào Và Tú Xuân Đao

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ