Trang 2 - Truyện Cổ Đại

Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Đứa Bé Tới Ở Rể Thành Hoàng Đế

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 413

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 419

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Vọng Tưởng Giang Sơn

Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 190

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Đàn

Tiểu Đàn

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Phật Hệ Thứ Nữ Nghịch Tập

Phật Hệ Thứ Nữ Nghịch Tập

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả
Truyện Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Nông Gia Tiểu Địa Chủ

Chương 85

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 43

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Đào Hoa Chước Chước, Phồn Tinh Điểm

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 95

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Kính Vị Tình Thương

Kính Vị Tình Thương

Chương 205

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 70

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp

Truyện Mưu Đoạt Phượng Ấn

Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 142

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ