Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Quý Phi Nhà Ta Muốn Mẫu Bằng Tử Quý

Quý Phi Nhà Ta Muốn Mẫu Bằng Tử Quý

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 136

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 102

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Sư Mẫu Vừa Thiện Lương Lại Thương Người

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Không Có Ta Hắn Sẽ Sát Sinh

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hồ Mệnh

Hồ Mệnh

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Xuyên Chậm: Nhân Sinh Lộng Lẫy

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kim Chi Sủng Hậu

Kim Chi Sủng Hậu

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 153

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Duyên Tái Sinh

Duyên Tái Sinh

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vệ Gia Nữ

Vệ Gia Nữ

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 423

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không