Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Bé Kẹo Sữa

Bé Kẹo Sữa

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vân Ai Chi Tư

Vân Ai Chi Tư

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Hoàn Thành Chấp Niệm Của Nguyên Chủ

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Đen

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Đen

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Sủng

Truyện Phượng Tương Sồ

Phượng Tương Sồ

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 48

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Phá Xuân

Phá Xuân

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ảnh Thành Đôi

Ảnh Thành Đôi

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 600

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 183

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 354

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 272

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Dương Đà

Tiểu Dương Đà

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phụng Chỉ Làm Nũng

Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hồ Mệnh

Hồ Mệnh

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma

Chương 287

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không