Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Hiền Hậu Khó Làm

Hiền Hậu Khó Làm

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 124

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Lạn Kha Kì Duyên

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 411

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Đệ Nhất Tình Địch

Đệ Nhất Tình Địch

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 238

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Biểu Tiểu Thư Luôn Rất Bận

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 102

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Xuyên Nhanh: Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ!

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 227

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Trọng Sinh Chi Nguyên Phối Vợ Cả

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây Phút

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trong Thôn Có Một Cô Nương

Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 157

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Văn Khương Công Chúa

Văn Khương Công Chúa

Chương 137

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Chồng Ma Của Em

Chồng Ma Của Em

Chương 948

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Cẩn Nhiên Ký

Cẩn Nhiên Ký

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Nữ Tôn Chi Nuông Chiều Quân Hậu

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Thịnh Sủng Chi Hạ

Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 131

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh