Trang 3 - Truyện Cổ Đại

Truyện Đốc Chủ Có Bệnh

Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Cùng Quân Duyên

Cùng Quân Duyên

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Truyện Khi Công Công Gặp Công Chúa

Khi Công Công Gặp Công Chúa

Chương 122

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Chương 134

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người 

Chương 104

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đệ Nhất Kiếm Thần

Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 1141

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Đạo Lữ Hung Dữ Cũng Trùng Sinh

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Đêm Dục Không Thôi

Đêm Dục Không Thôi

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đệ Nhất Tình Địch

Đệ Nhất Tình Địch

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Tiên Hiệp

Truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 129

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 168

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Sư Đệ Luôn Có Thể Tìm Được Ta

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Phiên Bản Cực Phẩm Của Mẫu Thân Đại Nhân!
Truyện Tôi Biến Thành Nam Thần

Tôi Biến Thành Nam Thần

Chương 41

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 112

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Ta Bị Yêu Ma Nuôi Nhốt

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không