Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Sư Thuyết

Sư Thuyết

Chương 131

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Đô Thị

Truyện Đoạt Xá Thành Thê

Đoạt Xá Thành Thê

Chương 117

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Thái Tử Phi Bất Lương: Công Chúa Dễ Thương Quá

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 82

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 242

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 274

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Chương 247

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 141

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Hôm Nay Vai Phản Diện Rất Ngoan

Chương 175

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Mệnh Chi Lăng

Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 27

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Truyện Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Hủ Linh Chú

Hủ Linh Chú

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám

Truyện Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 105

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Quận Chúa Muốn Sủng Thê

Quận Chúa Muốn Sủng Thê

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Cười Ta Quá Đa Tình

Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 337

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng