Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Trùng Sinh Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 120

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 108

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Truyện Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Việt Hùng Diễn Nghĩa

Việt Hùng Diễn Nghĩa

Chương 125

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bình Dương Công Chúa

Bình Dương Công Chúa

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 4

Thể loại: Cổ Đại, Sắc

Truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu

Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 94

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 128

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Tối Cường Thế Lực Khởi Tạo

Chương 71

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

Chương 171

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Lôi Quân

Lôi Quân

Chương 133

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 91

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Đế Đại Nghiệp

Nữ Đế Đại Nghiệp

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Gia Thần

Gia Thần

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ

Chương 185

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không