Trang 4 - Truyện Cổ Đại

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phượng Linh Kỷ

Phượng Linh Kỷ

Chương 145

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sắc

Truyện Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng

Truyện Dưới Vương Triều Cổ Đại

Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 143

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Quý Nữ Yêu Kiều

Quý Nữ Yêu Kiều

Chương 190

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Xuyên Thành Phu Nhân Gả Thay Của Vai Ác Tàn Tật

Xuyên Thành Phu Nhân Gả Thay Của Vai Ác Tàn Tật

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Kỳ Truyện

Thiên Kỳ Truyện

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

Minh Nguyệt Chiếu Hoa Sen

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Song Ngọc Thành Thư

Song Ngọc Thành Thư

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Biến Thành Nam Thần

Tôi Biến Thành Nam Thần

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 75

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Ký Sự Nuôi Dạy Trẻ Của Công Chúa Và Phò Mã

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ