Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Không Phải Người Tốt

Không Phải Người Tốt

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cẩm Y Sát

Cẩm Y Sát

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám

Truyện Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Vị Bắc Xuân Thiên Thụ

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 786

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phụng Chỉ Làm Nũng

Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chồng Sói

Chồng Sói

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không

Truyện Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 38

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Dạo Chơi Đất Kinh Kỳ

Chương 52

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Sư Ở Rể

Thiên Sư Ở Rể

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Phương Pháp Công Lược Nam Phụ Bệnh Kiều

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Nữ Thứ Vương

Nữ Thứ Vương

Chương 67

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Chương 356

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Gia Thần

Gia Thần

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Trùng Sinh Thành Nhóc Đáng Thương Nằm Thắng

Chương 19

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

Chương 37

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Lãnh Vương Phi

Lãnh Vương Phi

Chương 63

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Xuyên Không

Truyện Vân Tưởng Y Thường

Vân Tưởng Y Thường

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Xuyên Nhanh: Sau Khi Khóa Hệ Thống Dựa Vào Tích Lũy Công Đức Để Sống Lại

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Không Gặp Thượng Tiên

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ