Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Độc Bộ Thiên Hạ - Thanh Xuyên Hoàng Thái Cực

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Nhặt Một Tên Ngốc Là Hoàng Đế

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tàn Bạo Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi

Tàn Bạo Vương Gia, Vương Phi Lại Chạy Rồi

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 203

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Kiều Thê

Tiểu Kiều Thê

Chương 45

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Công Công Đón Dâu

Công Công Đón Dâu

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Xuyên Thành Ca Nhi Nhà Nông

Xuyên Thành Ca Nhi Nhà Nông

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện [Xuyên Không] Pháp Y Vương Phi

[Xuyên Không] Pháp Y Vương Phi

Chương 172

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trinh Thám, Xuyên Không

Truyện Độc Thê Không Dễ Làm

Độc Thê Không Dễ Làm

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Có Một Ma Quân Rất Cưng Chiều Ta

Chương 39

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

Chương 150

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Có Dược A!

Ta Có Dược A!

Chương 320

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không

Truyện Quan Trừng

Quan Trừng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng

Truyện Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Phổ

Mỹ Nhân Phổ

Chương 132

Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Cổ Đại

Truyện Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

Nữ Ma Đầu Sau Khi Thành Niên Cực Hung

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không