Trang 5 - Truyện Cổ Đại

Truyện Hằng Ngày Làm Ruộng Của Thiên Sư

Hằng Ngày Làm Ruộng Của Thiên Sư

Chương 10

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Vấn Quan

Vấn Quan

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Trọng Sinh: Nữ Thần Nghịch Tập

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Dị Năng, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh

Truyện Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Truyện Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 101

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Hạnh Phúc Nông Nữ

Hạnh Phúc Nông Nữ

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Trọng Sinh Chi Thiên Đạo Thù Tình

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh

Truyện Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nàng Đến Từ Dao Quang

Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trừ Yêu Truyện

Trừ Yêu Truyện

Chương 158

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 558

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 233

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Xuyên Không, Đô Thị

Truyện Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

Đệ Tam Thứ Mười Chín Công Lược

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Truyện Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Xuyên Thư Chi Nghịch Sửa Nhân Sinh

Chương 188

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mau Xuyên: Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Mau Xuyên: Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Chương 23

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bảng Hạ Quý Tế

Bảng Hạ Quý Tế

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 241

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Kiếp Này Chỉ Nguyện Bên Người

Chương 742

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 103

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vai Diễn Mỹ Nhân

Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 223

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Sủng, Tiên Hiệp