Trang 56 - Truyện Cổ Đại

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký

Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 8

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Bổn Tướng Bị Câm

Bổn Tướng Bị Câm

Chương 10

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Manh Sủng Liệt Thê

Manh Sủng Liệt Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 1

Thể loại: Ngược, Cổ Đại

Truyện Quý Nữ Không Lo Gả

Quý Nữ Không Lo Gả

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Dưỡng Sủng Hậu

Dưỡng Sủng Hậu

Chương 1

Thể loại: Cung Đấu, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Hầm táo ký

Hầm táo ký

Chương 4

Thể loại: Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Mạc Lăng Liễu Cổ

Mạc Lăng Liễu Cổ

Chương 6

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sủng, Cổ Đại

Truyện Diễm Lệ Vô Song

Diễm Lệ Vô Song

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Hoàng Hậu Tinh Nghịch! Trẫm Rất Yêu Nàng

Chương 1

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Nàng Thiên Thần Thủ Hộ Hoàng Đế

Chương 9

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Thiên Sơn Tuyết Liên

Thiên Sơn Tuyết Liên

Chương 15

Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Hùng Dạng Độc Thần Y

Hùng Dạng Độc Thần Y

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Đế Sủng

Đế Sủng

Chương 9

Thể loại: Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện ĐẾ VƯƠNG KIỀU SỦNG

ĐẾ VƯƠNG KIỀU SỦNG

Chương 1

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Đốc Chủ Có Lệnh

Đốc Chủ Có Lệnh

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thề Không Làm Thiếp

Thề Không Làm Thiếp

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện [Tfboys Khải & Thiên] Định Mệnh Là Cuả Nhau

[Tfboys Khải & Thiên] Định Mệnh Là Cuả Nhau

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Không Có Lai Sinh

Không Có Lai Sinh

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Diệp Quải Đông Nam Chi

Diệp Quải Đông Nam Chi

FULL

Thể loại: Tiểu Thuyết, Cổ Đại

Truyện Cố Nhân Thán

Cố Nhân Thán

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 62

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Tà Vương Sủng Thê: Thần Y Cuồng Phi

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại