Trang 77 - Truyện Cổ Đại

Truyện Từ Thê Tử Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu: Lên Nhầm Kiệu Hoa
Truyện Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Sườn Phi Tội

Sườn Phi Tội

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược, Cổ Đại

Truyện Thê Tử Bỏ Trốn

Thê Tử Bỏ Trốn

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Bang Chủ Dụ Phi

Bang Chủ Dụ Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Tuyết Thành Hoa

Tuyết Thành Hoa

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Uổng Công Tính Kế

Uổng Công Tính Kế

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Phượng Hoàng Lưu Lạc

Phượng Hoàng Lưu Lạc

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Truyện Lãnh Cung Hoàng Hậu

Lãnh Cung Hoàng Hậu

FULL

Thể loại: Ngược, Cổ Đại

Truyện Làm Quả Phụ Thật Khó

Làm Quả Phụ Thật Khó

FULL

Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại

Truyện Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Hoàng Hậu Của Tôi

Hoàng Hậu Của Tôi

Chương 4

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu: Phi Tử Bất Thiện

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

FULL

Thể loại: Xuyên Không, Sắc, Sủng, Cổ Đại

Truyện Vương Phi Xà Y

Vương Phi Xà Y

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Trảm Ác Tử

Trảm Ác Tử

Chương 27

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Sở Lưu Hương

Sở Lưu Hương

FULL

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại

Truyện Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

FULL

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại

Truyện Yêu Hồ Loạn Thế

Yêu Hồ Loạn Thế

FULL

Thể loại: Cổ Đại

Truyện Bỉ Ngạn Hoa Hồn

Bỉ Ngạn Hoa Hồn

Chương 2

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Truyện Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Chi Lộ

FULL

Thể loại: Cổ Đại