Truyện Cung Đấu

Truyện Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 174

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 109

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 102

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 373

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 82

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 242

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Thiên Mệnh Chi Lăng

Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 103

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 204

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Đích Nữ Mưu: Tam Tiểu Thư Nghịch Thiên

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không

Truyện Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được

Nịnh Thần Ăn Chơi Trác Táng: Hoàng Thượng Không Thể Được

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 48

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 172

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 89

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 213

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 67

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 107

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Thiên Hạ Vì Người Mà Tịch Mịch

Thiên Hạ Vì Người Mà Tịch Mịch

Chương 26

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh