Truyện Cung Đấu

Truyện Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ

Chương 160

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vọng Tưởng Giang Sơn

Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 144

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thâm Cung Kế

Thâm Cung Kế

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược

Truyện Mưu Đoạt Phượng Ấn

Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Kính Vị Tình Thương

Kính Vị Tình Thương

Chương 189

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Trộm Long Tráo Phượng

Trộm Long Tráo Phượng

Chương 87

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 127

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Thuỷ Chung Như Nhất

Thuỷ Chung Như Nhất

Chương 56

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Kiếm Hiệp

Truyện Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Cung Nữ Thượng Vị Ký: Nhất Phẩm Hoàng Quý Phi

Chương 1778

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 98

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Mệnh Chi Lăng

Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Sủng, Xuyên Không

Truyện Đích Trưởng Công Chúa

Đích Trưởng Công Chúa

Chương 96

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nằm Thắng Giang Sơn

Nằm Thắng Giang Sơn

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Nam Chính Y Điên Rồi

Nam Chính Y Điên Rồi

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thanh Vân Đài

Thanh Vân Đài

Chương 28

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Hoạn Phi Hoàn Triều

Hoạn Phi Hoàn Triều

Chương 61

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Bắt Rồng Làm Hậu

Bắt Rồng Làm Hậu

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Thứ Tử Khanh Tướng

Thứ Tử Khanh Tướng

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Chương 46

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 242

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không