Truyện Cung Đấu

Truyện Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 47

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Thục Nữ Dụ Phu

Thục Nữ Dụ Phu

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 53

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 182

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Đích Phi Sách

Đích Phi Sách

Chương 71

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 50

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Phượng Linh Kỷ

Phượng Linh Kỷ

Chương 145

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sắc

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dưới Vương Triều Cổ Đại

Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 238

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 96

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 41

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hậu Cung Chuyên Sủng

Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 74

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Thiên Hạ Vì Người Mà Tịch Mịch

Thiên Hạ Vì Người Mà Tịch Mịch

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Trọng Sinh

Truyện Sủng Ái Quân Sư

Sủng Ái Quân Sư

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Teen, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 161

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 200

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Nữ Tử Tranh Hùng

Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đích Trưởng Công Chúa

Đích Trưởng Công Chúa

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không