Truyện Cung Đấu

Truyện Dưới Vương Triều Cổ Đại

Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 80

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Chương 199

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Kiều Nữ Lâm Gia

Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 175

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 160

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 27

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Sủng, Cổ Đại

Truyện Sủng Ái Quân Sư

Sủng Ái Quân Sư

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Teen, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 233

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Trưởng Công Chúa

Trưởng Công Chúa

Chương 72

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Yêu Phi, Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Chương 31

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược

Truyện Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 36

Thể loại: Cung Đấu, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Nữ Tử Tranh Hùng

Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Đích Trưởng Công Chúa

Đích Trưởng Công Chúa

Chương 83

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Xuyên Không

Truyện Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 171

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình

Truyện Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 76

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Trọng Sinh

Truyện Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 110

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Truyện Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Chương 50

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Quyền Thần Dưỡng Thành

Quyền Thần Dưỡng Thành

Chương 73

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 203

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng

Truyện Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hoàng Hậu Vô Đức

Hoàng Hậu Vô Đức

FULL

Thể loại: Cung Đấu, Ngôn Tình, Sắc

Truyện Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngôn Tình, Sủng