Truyện Đam Mỹ

Truyện Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 68

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bình Tà Chi Dục Niệm

Bình Tà Chi Dục Niệm

Chương 35

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bàn Tròn Trí Mạng

Bàn Tròn Trí Mạng

Chương 90

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 11

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới
Truyện Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Chương 15

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chàng Nhập Bạch Trú

Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 51

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 20

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 63

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 58

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 107

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 146

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tục Lạt Giang Hồ

Tục Lạt Giang Hồ

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp Năm Tuổi

Xuyên Thành Người Qua Đường Giáp Năm Tuổi

Chương 14

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Phi Tuyến Tính

Tình Yêu Phi Tuyến Tính

Chương 9

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 24

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Chương 26

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ