Truyện Đam Mỹ

Truyện Âm Thầm Tìm Cách Đảo Khách Thành Chủ

Âm Thầm Tìm Cách Đảo Khách Thành Chủ

Chương 15

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Tin Tức Tố Bị Giáo Thảo Chiếm Lĩnh

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần

Chương 22

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Địa Cầu Online

Địa Cầu Online

Chương 50

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Truyện Nắng Như Thiêu Đốt

Nắng Như Thiêu Đốt

Chương 4

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Thiên Hàng

Thiên Hàng

Chương 13

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hóa

Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hóa

Chương 34

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 23

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Dị Giới Chi Thực Linh Sư

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bước Lên Thượng Lưu

Bước Lên Thượng Lưu

Chương 24

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 94

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 24

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Động Vật Cấp Thấp

Động Vật Cấp Thấp

Chương 8

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương

Chương 76

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 91

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Không Phục Tới Làm

Không Phục Tới Làm

Chương 12

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Trọng Sinh Cùng Thú Làm Bạn

Chương 5

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 90

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Bất Kham

Bất Kham

Chương 41

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ