Truyện Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 14

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn

Sau Khi Quỷ Vương Bị Đụng Phong Ấn

Chương 6

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 248

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tình Yêu Đẹp Nhất Của Lục Ảnh Đế
Truyện Hòn Đá Cứng Cỏi

Hòn Đá Cứng Cỏi

Chương 9

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Chương 54

Thể loại: Ngược, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 35

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 44

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phế Đế Vi Phi

Phế Đế Vi Phi

Chương 60

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Chương 6

Thể loại: Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Hoàn Toàn Mất Kiểm Soát

Chương 60

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 38

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Ngụy Dự Ngôn Sư

Tinh Tế Ngụy Dự Ngôn Sư

Chương 13

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản Diện

Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trí Hoán Hung Đồ

Trí Hoán Hung Đồ

Chương 77

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử

Chương 51

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 116

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sổ Bệnh Án

Sổ Bệnh Án

Chương 177

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Sau Khi Sống Lại Tranh Của Tôi Hot Khắp Thế Giới

Chương 95

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 32

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 8

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nam Nhân Gả Cho Bạo Quân

Nam Nhân Gả Cho Bạo Quân

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ