Truyện Đam Mỹ

Truyện Nhất Niệm Chi Tư

Nhất Niệm Chi Tư

Chương 91

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Đèn Cũ Bến Mới

Đèn Cũ Bến Mới

Chương 39

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn

Bạn Cùng Phòng Của Tui Siêu Thơm Luôn

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ảnh Thành Đôi

Ảnh Thành Đôi

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 116

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?

Chương 38

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Sếp Sòng

Chương 65

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Tôi Cùng Sáu Alpha Trùng Khớp 100%

Chương 31

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 62

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Chẳng Ngừng

Chẳng Ngừng

Chương 66

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tạm Biệt Hoàng Hôn

Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 71

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 42

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 20

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 149

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

Trai Thẳng Giúp Trai Thẳng

FULL

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 144

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy

Chương 59

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 66

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Đam Mỹ

Truyện Từ Giả Thành Thật

Từ Giả Thành Thật

Chương 33

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Bố Đây Đéo Cần Anh Chịu Trách Nhiệm

Chương 80

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Sau Khi Cự Long Vực Sâu Thức Tỉnh

Chương 179

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ