Truyện Đam Mỹ

Truyện Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 69

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phân Cửu Tất Hợp

Phân Cửu Tất Hợp

Chương 106

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tính Sư

Tính Sư

Chương 71

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 43

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 155

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 64

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 20

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Diễn Viên Lấn Sân

Diễn Viên Lấn Sân

Chương 114

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tử Vong Kính Vạn Hoa

Tử Vong Kính Vạn Hoa

Chương 26

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 9

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Chương 49

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 65

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chẳng Cháy Hết

Chẳng Cháy Hết

Chương 46

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Kênh Live Stream Khoe Giàu

Kênh Live Stream Khoe Giàu

Chương 17

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 115

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Chương 7

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 152

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 109

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 132

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 48

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ