Truyện Đam Mỹ

Truyện Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phân Cửu Tất Hợp

Phân Cửu Tất Hợp

Chương 104

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Chương 24

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lãnh Thiếu Mary Sue Cùng Bá Đạo Tổng Tài He Bên Nhau

Lãnh Thiếu Mary Sue Cùng Bá Đạo Tổng Tài He Bên Nhau

Chương 9

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Diễn Viên Lấn Sân

Diễn Viên Lấn Sân

Chương 111

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 114

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công

Chương 61

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Em Đến Chết

Yêu Em Đến Chết

Chương 177

Thể loại: Sắc, Sủng, Teen, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 130

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!

Chương 149

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 47

Thể loại: Ngược, Sắc, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 107

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Chương 6

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 42

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Kiếp Sau Không Gặp

Kiếp Sau Không Gặp

Chương 19

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chẳng Cháy Hết

Chẳng Cháy Hết

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 173

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ