Truyện Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 153

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 71

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện He Cùng Ảnh Đế Thầm Mến

He Cùng Ảnh Đế Thầm Mến

Chương 21

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Em Là Một Vì Tinh Tú

Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 18

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 128

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 64

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 123

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 30

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư
Truyện Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 47

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Xuyên Qua Thành Kim Phu Nhân

Chương 58

Thể loại: Cổ Đại, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 289

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 105

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Mỹ Thực Chinh Phục Toàn Vị Diện

Chương 93

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp

Chương 179

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 55

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 92

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cậu Tốt Nhất Là Thế

Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 20

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 30

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung

Chương 35

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 78

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 93

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ