Trang 2 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể

Chương 143

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Boss Xuyên Thành Tiểu Khả Ái

Boss Xuyên Thành Tiểu Khả Ái

Chương 64

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp

Chương 104

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Sủng

Truyện Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 113

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 21

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 116

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo

Chương 7

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 220

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 57

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đoạt Vị

Đoạt Vị

Chương 9

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 0

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Không Thể Chạm Tới

Không Thể Chạm Tới

Chương 52

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 65

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bất Tuần

Bất Tuần

Chương 30

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 69

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tính Sư

Tính Sư

Chương 71

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Nữ Chính Nhà Tôi Đều Biến Thành Nam Hết Rồi

Chương 43

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Tiểu Thê Bảo

Tiểu Thê Bảo

Chương 49

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 29

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 155

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Diễn Viên Lấn Sân

Diễn Viên Lấn Sân

Chương 114

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phán Quan

Phán Quan

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 9

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc

Chương 49

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ