Trang 2 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Ảnh Thành Đôi

Ảnh Thành Đôi

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Đam Mỹ

Truyện Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Trấn Bắc Vương Có Người Trong Lòng

Chương 11

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 79

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 60

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 18

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lỗ Hổng Tội Trạng

Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 12

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hotboy Trường

Chương 84

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Sau Khi Sống Lại Liên Hôn Với Chú Của Nam Chính

Chương 86

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạnh Nhất Dẫn Đường

Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 45

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 47

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện He Cùng Ảnh Đế Thầm Mến

He Cùng Ảnh Đế Thầm Mến

Chương 17

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 34

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Ta Tu Bổ Cốt Truyện Lại Băng Rồi

Chương 16

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Nhanh Công Lược

Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 272

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Điền Viên

Mạt Thế Điền Viên

Chương 85

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con

Chương 30

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Đó Liền Yêu Em

Sau Đó Liền Yêu Em

Chương 21

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Gả Cho Huynh Trưởng Của Tra Công

Chương 15

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Phụng Chỉ Làm Nũng

Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 12

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 38

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Trời Sinh Cốt Phú Quý

Trời Sinh Cốt Phú Quý

Chương 75

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 45

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Không Thể Dấu Hiệu

Không Thể Dấu Hiệu

Chương 48

Thể loại: Sắc, Sủng, Đam Mỹ