Trang 2 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Bàn Tròn Trí Mạng

Bàn Tròn Trí Mạng

Chương 93

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 61

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 21

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Một Mình Ta Mỹ Lệ

Một Mình Ta Mỹ Lệ

Chương 14

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Lột Xác Sống Lại

Lột Xác Sống Lại

Chương 68

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Truyện Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 8

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tục Lạt Giang Hồ

Tục Lạt Giang Hồ

Chương 40

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Ta Dựa Vào Vị Hôn Phu Nằm Thắng

Chương 34

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Ngụy Trang Thành Trai Thẳng

Chương 68

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bình Tà Chi Dục Niệm

Bình Tà Chi Dục Niệm

Chương 35

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hot Nhất Minh Giới
Truyện Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Thế Thân Bạch Nguyên Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Chương 15

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Chương 24

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân

Chương 90

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi

Chương 20

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 63

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 58

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Khuyên Ngươi Cải Tà Quy Ta

Chương 22

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 18

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Chương 17

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Từ O Biến A Về Sau Ta Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 19

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ