Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền

Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền

Chương 77

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 51

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập

Tinh Tế Chi Khí Tử Nghịch Tập

Chương 13

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 99

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt

Chương 136

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh

Chương 30

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình
Truyện Kế Hoạch Tẩy Trắng Của Hắc Nguyệt Quang

Kế Hoạch Tẩy Trắng Của Hắc Nguyệt Quang

Chương 14

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 24

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 29

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sơn Trang Mỹ Lệ

Sơn Trang Mỹ Lệ

Chương 5

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cành Hồng Năm Ấy

Cành Hồng Năm Ấy

Chương 17

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Giữa Tiếng Lòng Rung Động

Chương 51

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Chú Nai Chạy Loạn

Chú Nai Chạy Loạn

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 59

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 45

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 35

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 153

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y

Chương 71

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện He Cùng Ảnh Đế Thầm Mến

He Cùng Ảnh Đế Thầm Mến

Chương 21

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Em Là Một Vì Tinh Tú

Em Là Một Vì Tinh Tú

Chương 18

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ