Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 72

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Cậu Thật Đáng Yêu

Cậu Thật Đáng Yêu

Chương 6

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 34

Thể loại: Ngược, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại

Chương 45

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Hắn Đang Vờ Sợ Hãi

Chương 68

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

FULL

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Cứu Vớt Nam Phụ Hèn Mọn Cố Chấp

Chương 31

Thể loại: Trinh Thám, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 60

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Thiếu Gia Con Nhà Giàu Đích Thực Tái Hôn

Chương 82

Thể loại: Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chim Hoàng Yến Bị Trói Buộc Bởi Chính Mình

Chim Hoàng Yến Bị Trói Buộc Bởi Chính Mình

Chương 37

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Hôm Nay Sư Tôn Cũng Gian Nan Cầu Sinh

Chương 68

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Chương 74

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Nhất Niệm Chi Tư

Nhất Niệm Chi Tư

Chương 61

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân

Chương 33

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đúng Thời Điểm

Đúng Thời Điểm

Chương 29

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 13

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chuyện Về Liên Đoàn Vai Chính Đều Ái Mộ Vai Ác

Chương 3

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Truyện Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Hào Môn Sinh Con Hàng Ngày

Chương 66

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cường Thế Nhập Cổ

Cường Thế Nhập Cổ

Chương 5

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Cứu Vớt Vai Ác Kia

Cứu Vớt Vai Ác Kia

Chương 139

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đèn Cũ Bến Mới

Đèn Cũ Bến Mới

Chương 32

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

FULL

Thể loại: Cổ Đại, Sắc, Đam Mỹ

Truyện Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 45

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 53

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ