Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 65

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Sau Khi Bị Tên Nhã Nhặn Bại Hoại Coi Trọng

Chương 38

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 12

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Nghiệt Đồ! Đừng Nắm Lông Vi Sư!

Chương 13

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 12

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 24

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch He

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch He

Chương 24

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 105

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Chương 24

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lãnh Thiếu Mary Sue Cùng Bá Đạo Tổng Tài He Bên Nhau

Lãnh Thiếu Mary Sue Cùng Bá Đạo Tổng Tài He Bên Nhau

Chương 9

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả Mặt

Chương 37

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn

Chương 42

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Yêu Em Đến Chết

Yêu Em Đến Chết

Chương 177

Thể loại: Sắc, Sủng, Teen, Đam Mỹ

Truyện Kiếp Sau Không Gặp

Kiếp Sau Không Gặp

Chương 19

Thể loại: Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự Nghiệp

Chương 9

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Sủng Ái Quân Sư

Sủng Ái Quân Sư

Chương 106

Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Teen, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Áo Sơ Mi Bạc Hà

Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 29

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Bé Nhân Ngư Cậu Ấy Siêu Ngoan

Chương 31

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư

Chương 114

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

Chương 64

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 122

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thư Sau Ta Muốn Phao Vai Ác Alpha

Xuyên Thư Sau Ta Muốn Phao Vai Ác Alpha

Chương 15

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ