Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Tinh Di

Tinh Di

Chương 14

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Phụ Sinh

Phụ Sinh

Chương 36

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo

Chương 55

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Chương 50

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 42

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Bảy O Nhà Thang Gia

Bảy O Nhà Thang Gia

Chương 15

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Họa Mục

Họa Mục

Chương 168

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Đam Mỹ

Truyện Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Chương 45

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Vọng Thần Hoa

Vọng Thần Hoa

Chương 35

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ

Truyện Ly Hôn Năm Thứ Năm

Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 4

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 53

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trinh Thám, Đam Mỹ

Truyện Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Trọng Sinh Chi Chí Tôn Tiên Lữ

Chương 34

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Đính Hôn Cùng Bạn Học

Đính Hôn Cùng Bạn Học

Chương 43

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Chương 51

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Kế Hoạch Nuôi Thả Nhãi Con

Chương 27

Thể loại: Sủng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Lộng Lẫy

Lộng Lẫy

Chương 9

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 72

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Mở Sở Thú Trong Nhà

Mở Sở Thú Trong Nhà

Chương 25

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tâm Duyệt Nguyệt Này

Tâm Duyệt Nguyệt Này

Chương 33

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Phương Pháp Trừng Phạt Tiểu Thụ Ngoại Tình

Chương 6

Thể loại: Ngược, Sắc, Đam Mỹ