Trang 3 - Truyện Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Sau Khi Bị Cha Ruột Của Con Trai Tìm Tới Cửa

Chương 41

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Long Gia Nhạc

Long Gia Nhạc

Chương 12

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng

Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng

Chương 17

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 54

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Quốc Gia Chế Tạo

Quốc Gia Chế Tạo

Chương 13

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 25

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Độ Ách

Độ Ách

Chương 32

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đam Mỹ

Truyện Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Giáo Thảo Mỗi Ngày Phải Hút Tôi Thì Mới Có Thể Sống Sót

Chương 12

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 68

Thể loại: Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Song Sinh Hoán Mệnh

Song Sinh Hoán Mệnh

Chương 9

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chủ Tịch Nhận Nhầm Chim Hoàng Yến

Chương 49

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Tra Công Nhất Định Phải Ngược

Chương 89

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 14

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Tiên Sinh, Quỷ Của Anh Biến Mất Rồi

Chương 10

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Mèo Nhà Tang Thi Vương

Mèo Nhà Tang Thi Vương

Chương 45

Thể loại: Dị Năng, Sủng, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Boss Full Cấp Chỉ Muốn Ăn Cơm Mềm

Chương 20

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Truyện Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 66

Thể loại: Đam Mỹ

Truyện Tự Mình Hiểu Lấy

Tự Mình Hiểu Lấy

Chương 6

Thể loại: Ngược, Đam Mỹ

Truyện Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 36

Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Trọng Sinh, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Mỹ Nhân Sao Chổi

Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 17

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ

Truyện Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi

Chương 60

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 44

Thể loại: Sủng, Đam Mỹ

Truyện Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 73

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị